Tính trọng lượng & Thể tích

Hàng hóa cồng kềnh, trọng lượng được quy đổi như sau
Dài(cm) x Rộng(cm) x Cao(cm) ÷ 5.500 = Trọng lượng KG

ví dụ:

(120cm x 50cm x 50cm ) / 5.500 = 54.54Kg (thể tích)

Kiện hàng của khách chỉ có 30kg (tịnh) x 7.5€
Tính như sau: 54.54Kg – 30Kg = 24.54Kg (thể tích) x 3.5.0€


Bernhard-Bästlein Str. 3
10367 Berlin
Tel.: 01590 18 44 166
E-Mail: info@eurotrade-berlin.de
Website: eurotrade-berlin.deBANK

EURO TRADE
Berliner Volksbank
IBAN: DE48 1009 0000 2720 2630 01
BIC: BEVODEBB